Kontakt

Kontakt

Kontakt: +48 62 732 24 40


Bruno Hanselka

Zarząd Grupy

Maciej Gasiorkiewicz

Dyrektor Zakładu

Alicja Klimek-Soja

Prokurent / Kierownik zakładu (PM) / Dyrektor finansowy

Arkadiusz Mocek

Dyrektor Logistyki

Christian Linse

Kierownik działu sprzedaży (SAM)

Karolina Kempa

Menadżer Sprzedaży i Marketingu (SAM)

Ralf Wessel

Kierownik Działu Zakupów (PUR)

Maciej Guzenda

Główny Specjalista ds. Techniczno- Produkcyjnych (PPP)

Tadeusz Kapica

Mistrz prodykcji (PROD)

Grażyna Świton

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych (FIN)

Magdalena Durka

Specjalista ds. Kadr i księgowości (HR)

Przemysław Kuna

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości (QA), Kierownik Kontroli Jakości (QA)