Kontakt

Kontakt

Kontakt: +48 62 732 24 40


Bruno Hanselka

Zarząd Grupy

Thomas Kenzle

Zarząd Grupy

Stefan Schmidtlein

Zarząd Grupy

Marek Krzywda

Dyrektor Zakładu

Christian Linse

Kierownik działu sprzedaży (SAM)

Karolina Kempa

Menadżer Sprzedaży i Marketingu (SAM)

Ralf Wessel

Kierownik Działu Zakupów (PUR)

Arkadiusz Mocek

Zastępca Dyrektora Zakładu (PM)

Maciej Guzenda

Główny Specjalista ds. Techniczno- Produkcyjnych (PPP)

Tadeusz Kapica

Mistrz prodykcji (PROD)

Grzegorz Staszewski

Kierownik Kontroli Jakości (QA)

Grażyna Świton

Dyrektor ds. finansowo -księgowych i administracji (FIN)

Alicja Klimek-Soja

Zastępca Dyrektora Finansów & Księgowości (FIN)

Magdalena Durka

Specjalista ds. Kadr i księgowości (HR)

Przemysław Kuna

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

Mikołaj Borowicz

Kierownik Logistyki (SL)