Datenschutzerklärung Facebook

Polityka prywatności naszej strony na Facebooku

Wersja z kwietnia 2020

I. ZASADY

1. Współadministratorzy

Cele i metody przetwarzania danych podczas odwiedzania naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/Agromet-702701863208880/?fref=ts / („strona na Facebooku”) są stanowione łącznie przez spółkę Agromet Sp. z o.o., Aleja Wolności 5/7, 63- 500 Ostrzeszów, Polska („Agromet”),

oraz spółkę Facebook Ireland Ltd. („Facebook [MD1] ”) w rozumieniu art. 26 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Polega to na tym, że zakładając tego rodzaju stronę, Agromet – jako operator strony na Facebooku – umożliwia Facebookowi umieszczanie plików cookie w komputerze lub innym urządzeniu osoby odwiedzającej naszą stronę na Facebooku („odwiedzający”), niezależnie od tego, czy odwiedzający posiada konto na Facebooku.

Jako współadministrator, Facebook ponosi główną odpowiedzialność na podstawie RODO za przetwarzanie danych analitycznych i wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych analitycznych (m.in. art. 12 i 13 RODO, art. 15 do 22 RODO i art. 32 do 34 RODO). Ponadto Facebook dostarcza osobom, których dane dotyczą, istotne informacje zawarte w funkcji Page Insights (patrz odpowiedni „Aneks dotyczący administratora Page Insights” tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ).

Poniżej opisano, w jaki sposób Agromet i Facebook przetwarzają dane osobowe podczas Twojej wizyty na stronie na Facebooku; niemniej jednak Agromet zasadniczo lub w dużym stopniu nie ma wpływu na dane zbierane i przetwarzane przez Facebooka, dlatego obecnie nie jesteśmy w stanie udzielić jakichkolwiek rozstrzygających informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Twoich danych przez Facebooka. Mimo to będziemy monitorować przyszłe zmiany i w razie potrzeby możemy odpowiednio dostosować niniejszą Politykę prywatności.

Informujemy, że wszelkie korzystanie z naszej strony na Facebooku i jej funkcji odbywa się na Twoją własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (zwłaszcza komentowania, udostępniania, polubienia).

2. Nazwa i adres współadministratora

a) Głównym administratorem jest spółka:

Facebook

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Irlandia

b) Drugim administratorem jest spółka:

Agromet Sp. z o.o.
Aleja Wolności 5/7
63-500 Ostrzeszów
Polska

Telefon: + 48 62 732 24 40
E-mail: info@agromet.pl
Strona internetowa: www.agromet.pl

3. Możliwości kontaktu z inspektorem ochrony danych u głównego administratora, Facebooka

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych u głównego administratora, Facebooka, klikając poniższy link:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

4. Nazwa i adres inspektora ochrony danych u drugiego administratora

Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych u drugiego administratora, spółki Agromet (patrz 2.b), pod adresem:

Agromet Sp. z o.o.

Aleja Wolności 5/7
63-500 Ostrzeszów
Polska

+ 48 62 732 24 00

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również przetwarzania niezbędnego do podjęcia czynności przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Agromet lub Facebooku, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. d) RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego prawnie interesu Agromet, Facebooka lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec tego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

6. Prawo do sprzeciwu i sprostowania

Odwiedzający może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (patrz również prawa osób, których dane dotyczą). Odwiedzający mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych, wysyłając nam wiadomość e-mail.

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony na Facebooku i przechowywanie tych danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony na Facebooku. W związku z tym odwiedzający nie ma prawa do sprzeciwu.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych jesteś osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa w stosunku do administratora:

Prawo do uzyskania informacji o Twoich danych przechowywanych przez Agromet lub Facebooka;

Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, które służy uzasadnionym prawnie interesom Agromet lub Facebooka, interesowi publicznemu lub profilowaniu, chyba że Agromet lub Facebook mogą wykazać ważne uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi;

Prawo do przeniesienia danych;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Prawo do wycofania zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Możesz skierować swoje obawy do Agromet lub Facebooka, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. W tym celu możesz skorzystać np. z danych kontaktowych podanych powyżej. Jeśli skontaktujesz się z nami, przekażemy Twoją prośbę do Facebooka, jeśli Twoje obawy dotyczą pytań dotyczących przetwarzania danych analitycznych. Facebook odpowie na żądania zgodnie z naszymi zobowiązaniami zgodnie z Aneksem dotyczącym administratora Page Insights

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Agromet

1. Cel przetwarzania danych

Agromet utrzymuje obecność swoją obecność w Internecie w sieciach społecznościowych w celu komunikowania się z zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz dostarczania im informacji o naszych produktach, wydarzeniach i aktualnościach.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany na swoim koncie w Facebooku), Twoja przeglądarka ze względów technicznych przekaże określone dane na serwer sieciowy, za który odpowiada Facebook. Facebook umieści również pliki cookie w Twoim urządzeniu. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w Twojej przeglądarce i przechowywane w pamięci Twojego urządzenia. Pliki cookie wykorzystywane przez Facebooka mają na celu m.in. umożliwienie Agromet, jako operatorowi strony na Facebooku, uzyskiwania statystyk, które Facebook gromadzi na podstawie odwiedzin na tej stronie w celu zarządzania marketingiem naszych działań.

2. Opis i zakres przetwarzania danych

Jako operator strony na Facebooku, Agromet może korzystać z funkcji Facebook Page Insights w celu uzyskania anonimowych danych statystycznych dotyczących odwiedzających naszą stronę na Facebooku. Facebook udostępnia nam tę funkcję jako nienaruszalną część relacji z użytkownikiem. Dane te są zbierane za pomocą plików cookie umieszczanych przez Facebook w urządzeniu użytkownika, z których każdy zawiera unikalny kod do identyfikacji odwiedzających. Kod użytkownika – który można powiązać z danymi logowania użytkownika zarejestrowanymi na Facebooku – jest zbierany i przetwarzany podczas odwiedzin na stronie na Facebooku.

W szczególności operator strony na Facebooku może otrzymywać dane demograficzne dotyczące swojej grupy docelowej, które są dostarczane – i w związku z tym przetwarzane – przez Facebooka, w tym trendy w zakresie wieku, płci, statusu związku i sytuacji zawodowej, informacje o stylu życia i zainteresowaniach jego grupy docelowej grupy i informacje o zakupach i zachowaniach zakupowych w Internecie osób odwiedzających stronę, kategorie towarów lub usług, którymi są najbardziej zainteresowane, a także dane geograficzne informujące operatora o tym, gdzie organizować specjalne promocje lub wydarzenia, a ogólniej – umożliwiające mu porządkowanie informacji tak celowo, jak to możliwe.

Chociaż statystyki odwiedzin kompilowane przez Facebooka są przekazywane Agromet jako operatorowi strony na Facebooku wyłącznie w formie zanonimizowanej, kompilacja tych statystyk opiera się na wcześniejszym zebraniu – za pomocą plików cookie umieszczonych przez Facebooka w urządzeniach odwiedzających – oraz przetwarzaniu danych osobowych dotyczących tych odwiedzających w wyżej wymienionych celach statystycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Facebook Page Insights, zobacz:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://de-de.facebook.com/help/pages/insights

W ten sposób udostępniane są również dane dotyczące grup na Facebooku połączonych z naszą stroną na Facebooku. Dostępność i przetwarzanie danych zmienia się wraz z ciągłym rozwojem Facebooka; dlatego w celu uzyskania dalszych informacji odsyłamy do Polityki prywatności Facebooka, o której mowa w poprzednim akapicie oraz w dalszej części: „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FACEBOOK”.

Wykorzystujemy dane zbiorcze, aby posty i działania na naszej stronie na Facebooku były bardziej atrakcyjne dla odwiedzających. Na przykład wykorzystujemy rozkład wieku i płci, aby w odpowiedni sposób odpowiadać na preferowane godziny odwiedzin naszych użytkowników w celu optymalizacji harmonogramu naszych postów. Informacje o rodzaju urządzeń, z których korzystają odwiedzający, pomagają dostosować wygląd i konstrukcję naszych postów. Zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook, na który każdy użytkownik wyraża zgodę przy tworzeniu profilu na Facebooku, jesteśmy uprawnieni do identyfikacji subskrybentów i fanów strony oraz przeglądania ich profili i innych udostępnionych informacji na ich temat.

Oprócz tych automatycznie zbieranych i anonimizowanych danych przetwarzamy również dane, które udostępniasz nam dobrowolnie, m.in. komentując posty lub kontaktując się z nami.

Jeśli klikniesz link https://www.agromet.pl/polityka-prywatnosci-facebook (strona, na której teraz jesteś), który jest zintegrowany ze stroną Agromet na Facebooku, zostaniesz przekierowany na podstronę witryny Agromet. Na tej stronie również przetwarzane są dane osobowe. Kliknij poniższy link, aby zapoznać się z Polityką prywatności dotyczącą tych stron: https://www.agromet.pl/polityka-prywatnosci

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe są usuwane lub blokowane z chwilą ustania celu ich przechowywania. Przechowywanie po tym czasie może mieć również miejsce, jeśli zezwalają na to unijne lub krajowe dyrektywy, ustawy lub inne przepisy, którym podlega Agromet. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte w przypadku zakończenia obowiązkowego okresu przechowywania określonego w jednej z dyrektyw lub ustaw bądź przepisów, o których mowa powyżej, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych pozostaje niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FACEBOOK

Facebook nie określa jasno i jednoznacznie – i nie jest nam to do końca znane – w jaki sposób wykorzystuje dane z wizyt na stronach Facebooka dla własnych celów, w jakim stopniu działania na stronie Facebooka są kojarzone z poszczególnymi użytkownikami, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z wizyty na Facebooku są przekazywane osobom trzecim. Mimo to będziemy monitorować przyszłe zmiany i w razie potrzeby możemy odpowiednio dostosować niniejszą Politykę prywatności. Poniższe informacje opierają się na informacjach, które Facebook podał do publicznej wiadomości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z produktów Facebooka.

1. Cel przetwarzania danych

Facebook, jak sam przyznaje, przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • Dostarczanie, personalizacja i ulepszanie produktów Facebooka;
 • Udostępnianie pomiarów, analiz i innych usług Facebooka;
 • Promowanie ochrony, integralności i bezpieczeństwa;
 • Komunikacja z użytkownikami Facebooka;
 • Badania i innowacje dla celów społecznych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celów przetwarzania danych przez Facebook, zobacz Politykę prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/policy.php

Dodatkowe szczegóły dotyczące uzasadnionych prawnie interesów Facebooka w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases

Kiedy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany na swoim koncie w Facebooku), Twoja przeglądarka ze względów technicznych przekaże określone dane na serwer sieciowy, za który odpowiada Facebook. Facebook wykorzystuje również pliki cookie. Facebook wykorzystuje pliki cookie m.in. w celu dostarczania Agromet, jako operatorowi strony na Facebooku, statystyk w celu zarządzania marketingiem naszych działań. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Facebook, zobacz Politykę Facebooka dotyczącą plików cookie: https://de-de.facebook.com/policy.php https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

2. Opis i zakres przetwarzania danych

a) Jakie rodzaje informacji przetwarza Facebook?

Facebook musi przetwarzać informacje o odwiedzających, aby móc dostarczać swoje produkty. Rodzaje informacji zbieranych przez Facebooka zależą od tego, w jaki sposób odwiedzający korzysta z produktów Facebooka. Facebook może przetwarzać w tym kontekście następujące informacje:

Czynności wykonywane i udostępniane przez odwiedzających i inne osoby, takie jak informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta z produktów Facebooka, informacje o transakcjach dokonanych z produktami Facebooka lub informacje o osobach, stronach, kontach, hashtagach i grupach, z którymi odwiedzający jest powiązany.

Informacje o urządzeniu, takie jak jego atrybuty, sieć, połączenia i dane cookie.

Informacje od partnerów, z których wynika, że reklamodawcy, twórcy aplikacji i wydawcy mogą wysyłać informacje do Facebooka za pośrednictwem używanych przez nich narzędzi biznesowych Facebooka, w tym wtyczek społecznościowych (takich jak przycisk „Lubię to”), loginu Facebooka lub piksela Facebooka. Partnerzy ci dostarczają Facebookowi informacje o działaniach odwiedzających poza Facebookiem.

Ponadto Facebook wykorzystuje pliki cookie, które są umieszczane w urządzeniu odwiedzającego, gdy uzyskuje on dostęp do strony na Facebooku, niezależnie od tego, czy odwiedzający jest zalogowany na swoim koncie w Facebooku. Facebook przetwarza również informacje przechowywane w plikach cookie, gdy osoba odwiedza usługi Facebooka, usługi świadczone przez innych członków grupy firm Facebooka oraz usługi świadczone przez inne firmy korzystające z usług Facebooka. Dodatkowe podmioty, takie jak partnerzy Facebooka i inne osoby trzecie, mogą również wykorzystywać pliki cookie w usługach Facebooka w celu świadczenia usług na rzecz Facebooka lub firm reklamujących się na Facebooku. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Facebooka, zobacz Politykę Facebooka dotyczącą plików cookie: https://de-de.facebook.com/policy.php https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Adres IP przypisany do Twojego urządzenia jest przesyłany do Facebooka, gdy wchodzisz na stronę na Facebooku. Facebook oświadczył, że adres IP jest anonimizowany (w przypadku „niemieckich” adresów IP), a następnie usuwany po 90 dniach. Facebook przechowuje również informacje o urządzeniach swoich użytkowników (w szczególności w ramach funkcji „powiadomienia o logowaniu”); może to umożliwić Facebookowi przypisywanie adresów IP poszczególnym użytkownikom.

Jeśli chcesz temu zapobiec, wyloguj się z Facebooka lub wyłącz funkcję „pozostań zalogowany”, usuń pliki cookie ze swojego urządzenia, a następnie ponownie uruchom przeglądarkę. Spowoduje to usunięcie informacji, które można wykorzystać do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. W takim przypadku nadal będziesz mógł korzystać z naszej strony na Facebooku, ale bez ujawniania swojego identyfikatora Facebooka. Wyświetlony zostanie ekran logowania do Facebooka, jeśli korzystasz z interaktywnych funkcji na stronie (Lubię to, Skomentuj, Udostępnij, Wiadomość itp.). Facebook ponownie będzie mógł zidentyfikować Cię jako konkretnego użytkownika, jeśli ponownie zalogujesz się na swoje konto.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania Twoimi informacjami lub usuwania ich, odwiedź następujące strony pomocy na Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy .

Dodatkowe informacje o rodzajach informacji przetwarzanych przez Facebook znajdziesz również w Polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/policy.php

b) W jaki sposób informacje przetwarzane przez Facebooka są udostępniane innym podmiotom?

Facebook współpracuje z partnerami zewnętrznymi, którzy wspierają go w dostarczaniu i ulepszaniu jego usług lub korzystają z narzędzi biznesowych Facebooka, aby wpływać na swoją działalność. W tym zakresie Facebook może udostępniać informacje następującym partnerom zewnętrznym:

 • partnerzy korzystający z usług analitycznych Facebooka;
 • reklamodawcy;
 • partnerzy do pomiarów;
 • partnerzy, którzy używają produktów Facebooka do oferowania towarów i usług;
 • dostawcy i usługodawcy;
 • badacze i naukowcy;
 • prokuratorzy i organy ścigania lub strony składające zapytania prawne.

Aby uzyskać więcej informacji na informacji, jakie Facebook może udostępnić partnerom zewnętrznym, zobacz Politykę prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/policy.php

c) W jaki sposób Facebook przetwarza i przekazuje dane w ramach swoich globalnych usług?

Facebook udostępnia informacje globalnie, zarówno wewnętrznie innym spółkom Facebooka, jak i zewnętrznie swoim partnerom, a także osobom lub organizacjom, z którymi odwiedzający nawiązuje kontakty i wymienia treści na całym świecie. Może to również wiązać się z przekazaniem danych do Stanów Zjednoczonych lub do państw trzecich, które nie zachowują odpowiednich standardów ochrony danych, gdzie dane są następnie przetwarzane. W tym zakresie Facebook stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, tj. odsyła do decyzji o odpowiednim poziomie ochrony wydawanych przez Komisję Europejską dla niektórych krajów.

Facebook Inc., amerykańska spółka dominująca Facebooka, jest certyfikowana zgodnie z normami Tarczy Prywatności UE-USA i w związku z tym zobowiązała się do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat statusu Tarczy Prywatności Facebooka, odwiedź stronę: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych przez Facebooka, zobacz Politykę prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/policy.php

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Facebook przechowuje dane do momentu, gdy nie są one już potrzebne do świadczenia swoich usług i produktów Facebooka lub do momentu usunięcia strony użytkownika na Facebooku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jest to decyzja indywidualna, która zależy od takich aspektów, jak charakter danych, powód ich zbierania i przetwarzania oraz odpowiednie wymogi prawne lub operacyjne dotyczące przechowywania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania danych i czasu ich przechowywania, zobacz Politykę prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/policy.php

Dodatkowe informacje dotyczące czasu przechowywania plików cookie znajdziesz w Polityce Facebooka dotyczącej plików cookie https://de-de.facebook.com/policies/cookies/


[MD1] Użyto poniżej bardziej spersonifikowanej formy: „Facebooka”, „Facebookowi” itp. bo tak to raczej funkcjonuje (zamiast „spółka Facebook”)