pl
en
de

Polityka prywatności

Zawierając z nami każdą umowę powierzasz nam swoje dane osobowe. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nas działalności, powierzone nam dane osobowe powierzasz również naszym pracownikom lub podwykonawcom. Może zdarzyć się również, że w wykonaniu umów, Twoje dane osobowe zostaną powierzone stronom trzecim, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio. Celem powierzenia tych danych jest wykonanie na Twoją rzecz umowy na najwyższym poziomie.

 

Niniejsza Polityka prywatności jest informacją, jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu oraz do czego są one wykorzystywane.

Jakie dane są przez nas przetwarzane?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach zawarcia z nami Umowy. Są to w szczególności dane takie jak imię i nazwisko, adres, czy telefon. Przetwarzamy również dane uzyskane od innych podmiotów wskutek wykonywania na Twoją rzecz umów, a umożliwiające zidentyfikowanie Ciebie.

 

Nie przetwarzamy danych zbędnych do wykonania umowy.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Agromet Sp. z o. o., Al. Wolności 5/7, 63-500 Ostrzeszów.


Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Twoja zgoda, jeżeli mamy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach innych niż związane z wykonaniem umów, na przykład w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której jesteś Stroną – w celu wykonania umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – w celu wykonania jakiegokolwiek obowiązku ciążącego na nas na podstawie przepisów prawa;
  4. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – niezbędność do ochrony Twoich żywotnych interesów – w celu dokonania czynności zmierzających do ochrony Twoich interesów, gdy nie możemy uzyskać od Ciebie oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy;
  5. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Okres przechowywania danych

 

Twoje dane pozyskane przez nas przetwarzamy przez okres określony właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Po tym okresie pozyskane przez nas dane przetwarzam przez okres niezbędny do zniszczenia dokumentów lub trwałego usunięcia ich z naszych nośników danych.

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do wykonania umowy na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej. Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Przysługują Tobie następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawo żądania sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.


Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.


W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami (dane powyżej).

 

Ponadto masz prawo złożenia skargi do organu nadzoru: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Cookies

 

Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych, takich jak pliki np. cookie lub local storage, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą dopasowywać reklamy do Twoich preferencji.

 

Korzystając z naszych stron internetowych, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies i podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszych Stron.

 

Co to są Cookies?

Cookies to  dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika naszych Stron, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z naszymi Stronami z danego urządzenia końcowego – podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.).

Cookie  zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. W niniejszej Polityce, informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych na naszych Stronach internetowych.

 

Inne technologie podobne do Cookies (zwane także: „innymi podobnymi technologiami”)

 

Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszych Stron używamy także innych niż Cookies technologii np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local Storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

 

W jakim celu stosujemy Cookies lub inne podobne technologie?

Stosujemy Cookies lub inne podobne technologie w następujących celach:

- by nasze Strony działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,

- aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na naszych Stronach do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,

- by ułatwić prezentowanie Użytkownikowi reklam na naszych Stronach dopasowanych do jego zainteresowań Użytkownika,

- do zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie korzystają z naszych Stron (w tym: naszych usług, naszych aplikacji) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Na naszych Stronach mogą być stosowane:

- Cookies sesyjne - pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z naszych Stron;

- Cookies stałe - pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

 

Rodzaje Cookies lub podobnych technologii stosowanych  na naszych Stronach:

Typ Cookies:

Do czego i w jaki sposób są wykorzystywane:

Uwierzytelnianie

do identyfikacji zalogowanego Użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom

Bezpieczeństwo

Wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom na naszych Stronach

Konieczne do działania stron

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania naszych Stron, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Optymalizują korzystanie z naszych Stron, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Poprawiające funkcjonalność

Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jesteś, dopasowane ustawienia, preferencje językowe i komunikacyjne historia aktywności użytkownika) by dostarczyć Ci bardziej dopasowane treści i usługi. Pozwalają Ci również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, są pomocne podczas wypełniania formularzy. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one Użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść dopasowaną do jego potrzeb. W celu poprawy funkcjonalności naszych Stron wykorzystywane są dane dotyczące  aktywności na Stronach, dane geolokalizacyjne (miejscowość) oraz dane demograficzne (wiek, płeć) - zestawiane dane są agregowane w taki sposób, aby budowany grupowy segment nie pozwalał na identyfikację pojedynczego identyfikatora Użytkownika.

Reklamowe

Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twojej aktywności na naszych Stronach, Twoim zainteresowaniom, zwyczajom, z równoczesnym ograniczeniem  wyświetleń tej samej reklamy lub reklamy niedopasowanej do Twoich zainteresowań na Stronach  bądź reklamy oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich. W celu marketingowym, wraz z niezbędną analityką, pomiarami, do prezentowania reklamy określonej grupie docelowej mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w serwisach (np. Twoje kliknięcia, historia zakupów, sposób korzystania z usług), dane geolokalizacyjne i dane demograficzne. Ww. dane o aktywności Użytkowników na Stronach mogą być zestawiane z danymi demograficznymi podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji do naszych usług (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) - zestawiane dane są agregowane w taki sposób aby budowany grupowy segment zainteresowań nie pozwalał na wyłonienie pojedynczego identyfikatora Użytkownika, wobec czego identyfikacja Użytkownika nie jest możliwa. Tak zagregowane dane mogą być wykorzystywane przez nas, a także udostępniane podmiotom trzecim, jeśli istnieje określona podstawa prawna. Cookies reklamowe pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

 

Czy używamy Cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z naszych Stron możesz otrzymywać Cookies pochodzące od naszych Zaufanych Partnerów. Cele marketingowe naszych Zaufanych Partnerów - nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób Użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi Zaufani Partnerzy mogą także, na podstawie zgody Użytkownika, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie informacji udostępnianych naszym Zaufanym Partnerom przez Użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z Zaufanymi Partnerami, aby pokazać Użytkownikowi reklamę na naszych Stronach lub poza nimi, po odwiedzeniu przez Użytkownika określonej strony lub aplikacji. Oprócz technologii Local storage na naszych Stronach mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce/urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z naszych Stron lub pożądane z uwagi na ich specyfikę. Korzystamy też z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczającego w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

 

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

 

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych Stron, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania ich zawartości i naszych usług.