Nowe Kierownictwo

Szanowni Klienci, Dostawcy, Kooperanci oraz wszystkie osoby związane z firmą AGROMET. Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01.01.2023 dotychczasowy Członek Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych Pan Marek Krzywda po blisko 23 latach zakończył pracę w firmie AGROMET przechodząc na zasłużoną emeryturę.

Tym samym pragniemy przedstawić Państwu nowe osoby, które wraz z początkiem roku 2023 przejmą dotychczasowe obowiązki Dyrektora, a są nimi:

Pani Alicja Klimek-Soja – Prokurent / Kierownik zakładu (PM) / Dyrektor finansowy

Pan Arkadiusz Mocek – Prokurent / Kierownik zakładu (PM) / Dyrektor ds. Produkcji i Logistyki

Trackback from your site.

<