ZNW

20) Przekładnia ZNW
 
Zespół napędowy wykorzystywany do napędu walców w rozrzutnikach obornika. Sztywno połączony zespół przekładni zalany olejem, montowany do ramy maszyny za pomocą kołnierzy na końcach przekładni.
 
Dużą zaletą jest możliwość wykonania dowolnej długości łączników, przez co możliwe jest ustawienie rozstawu wałów wyjściowych zgodnie z konstrukcją maszyny.
 
Zespoły wykonywane są głównie w dwóch typach – z dwoma lub czterema wałkami pionowymi.
 
Dodatkowo, w ofercie posiadamy także modele służące do napędu walców poziomych.
<