Przekładnia PK45.007

11) Przekładnia PK45.007
Przekładnia PK45.007 jest niemalże identyczna jak PK45.003 z jedną znaczącą różnicą – wałkiem wyjściowym. W odróżnieniu od pozostałych skrzyń, tutaj na końcu wałka wyjściowego przyspawany jest płaskownik, który w dużym stopniu ułatwia montaż elementu tnącego do przekładni.
 
Parametry techniczne jak moc i przełożenie pozostają niezmienne i wynoszą kolejno 45kW i 1:1,56.
<